اقامت کار

این روزھا مھاجرت از طریق اخذ ویزای کاری به کشورھای پیشرفته ای چون استرالیا،آلمان، کانادا، سوئد و انگلیس برای جوانانی که به دنبال یافتن فرصت شغلی بھتر، امنیت شغلی و درآمد بالاتر و ھمچنین دستیابی به رفاه اجتماعی مطلوب ھستند، به یکی از اصلی ترین دغدغه ھا تبدیل شده است. مھاجرت باھدف اشتغال به کار […]

حقوق مالی و بانکی

حقوق مالی عبارت است از حقوقی که به دارایی افراد مربوط می‌شود. در حالی‌که حقوق غیرمالی حقوقی است که خارج از دارایی افراد درباره‌ی آنها بحث می‌شود. به بیان دیگر، حقوق مالی با مال افراد در ارتباط است. اما حقوق غیرمالی با شخصیت و دیگر ویژگی‌های افراد غیر از مال در ارتباط است. مثل حق […]

حقوق عمومی

حقوق عمومی چیست؟ در گام نخست حقوق شامل دو قسمت است : عمومی خصوصی منظور از حقوق خصوصی در رابطه اول با فرد است و موضوع حقوق عمومی با کل جامعه می باشد . حقوق عمومی عموما تشکیل شده از قاعده فرمان است و عامل اجبار و یک هدفی از طرف جامعه عمومی که نقش […]

حقوق ثبتی

حقوق ثبت چیست؟     موضوعی‌ که‌ به‌ من‌ محول‌ شده‌ تا درخدمت‌ شما باشم، بحث‌ مقررات‌ ثبتی‌ است. چون‌ قبلاً‌ در ثبت‌ حضور داشتم‌ و گاهی‌ مشکلات‌ قضات‌ محترم‌ و همکاران‌ ثبتی‌ را مشاهده‌ می‌کردم‌ و در مواردی، تعارض‌ یا اختلاف‌ نظر، حاصل‌ می‌شد، معمولاً‌ این‌ موضوعات‌ را به‌ علاوه‌ مواردی‌ که‌ درخواست‌ شود […]

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری مهم ترین مرجع رسیدگی به شکایت های مردم از دستگاه های اداری و اجرایی در کشور محسوب می شود که بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می شود. هدف از تشکیل این مرجع احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت عمومی است. همچنین این دیوان صلاحیت دارد […]