شرایط پرداخت بیمه اختیاری

با مشخص شدن میزان حداقل حقوق و دستمزد سالیانه توسط شورای عالی کار، شرایط و مبلغ پرداخت بیمه اختیاری نیز در سال جدید نسبت به گذشته تغییر می کند.

قانون تامین اجتماعی این اجازه را به افرادی که مشمول هیچ بیمه‌ای نیستند می دهد که تحت پوشش قرار گیرند.در این راستا بیمه به دو دسته عمده تقسیم ‌می‌شود:

بیمه اجباری: بیمه اجباری شامل کلیه مشمولین قانون کار و کسانی است که در قبال دریافت مزد و حقوق در کارگاه‌ها،کارخانه‌ها و شرکت‌ها مشغول به کارند.

بیمه‌های خویش‌فرما: که به دو دسته تقسیم می‌شود: ۱- بیمه اختیاری ۲- بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

بیمه اختیاری چیست ؟

بیمه اختیاری نوعی از بیمه تامین‌ اجتماعی است که متقاضی،مبلغ آن را خود پرداخت کرده و از تعهدات و خدمات سازمان تامین‌ اجتماعی برخوردار می گردد.

بیمه اختیاری برای کسانی است مناسب است که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند.متقاضی این نوع بیمه با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی درخواست انعقاد قرارداد بیمه اختیاری می کند.

پس از قبول شرایط متقاضی وی موظف است حق بیمه را در زمان تعیین‌ شده توسط سازمان پرداخت کند.

اگر متقاضی حق بیمه خود را در موعد مقرر پرداخت نکند، قرارداد بیمه او باطل می‌شود و مجددا موظف است در چارچوب ضوابط درخواست خود را ارائه دهد.

البته متقاضی بیمه اختیاری می‌تواند از یک وکیل مجرب نیز برای انعقاد قرارداد بیمه اختیاری با سازمان تامین اجتماعی کمک بگیرد.

سازمان تامین اجتماعی از زمان ثبت تقاضای بیمه اختیاری در دفتر شعبه موظف است حداکثر ظرف 2 ماه موضوع را بررسی و استحقاق یا عدم استحقاق را کتبا به متقاضی اعلام کند.

مدارک لازم و نحوه ارائه درخواست بیمه اختیاری

پس از ارائه این مدارک به شعبه سازمان تامین اجتماعی در محل سکونت یا اشتغال خود،استحقاق یا عدم استحقاق شما بررسی و احراز صلاحیت خواهید شد.

در زیر مدارک لازم برای درخواست بیمه اختیاری را مشاهده می کنید:

مدارک بیمه اختیاری
 • درصورتی‌که دو شرط زیر را هم‌زمان داشته باشید از اعزام به معاینه معاف می‌شوید:
 • در زمان تقاضا کمتر از ۹ ماه از تاریخ آخرین قطع بیمه گذشته باشید.
 • قبل از آخرین قطع بیمه ۳۶۵ روز پیوسته دارای سابقه باشید.

همچنین مراحل زیر برای تکمیل مدارک باید انجام گیرد :

 • احراز هویت و تکمیل درخواست بیمه اختیاری و برگه‌های مربوطه (فرم درخواست بیمه اختیاری، فرم شماره ۱ تا ۳ معاینات)
 • ثبت درخواست در روز مراجعه ( پس از عقد قرارداد و پرداخت به‌ موقع، سابقه بیمه شما از روز اول مراجعه ثبت می‌شود.)

البته درصورتی‌ که پرونده شما در شعبه موجود باشد و نیاز به معاینه نداشته باشید، در همان روز قرارداد منعقد شده و بیمه اختیاری برای شما فعال می‌شود.

شرایط درخواست بیمه اختیاری

پروسه درخواست بیمه اختیاری معمولا 2 ماه زمان می برد و در صورت تایید به شما کتبا اعلام می گردد.

سپس ظرف 20 روز باید به شعبه مربوطه مراجعه و قرارداد امضاء کنید.اولین پرداخت حق بیمه همزمان با انعقاد قرارداد صورت می گیرد.

در زیر شرایطلازم برای درخواست بیمه اختیاری نشان داده شده است:

شرایط درخواست بیمه اختیاری

شرایط و موارد استثناء :

 • اگر بیش از 55 سال سن دارید، معادل مدت مازاد سن خود، بایستی سابقه حق بیمه داشته باشید. یعنی اگر 58 سال سن دارید، برای درخواست بیمه اختیاری، باید حق بیمه ۳ سال را پرداخت کنید.
 • اگر 10 سال سابقه دارید، از شرط سنی معاف هستید. یعنی اگر 58 ساله هستید و 10 سال سابقه دارید، الزامی برای پرداخت 3 سال سابقه نمی باشد.
 • اگر قبلا یکبار قرارداد بیمه اختیاری منعقد کرده باشید، تا ۳ بار حق انعقاد بیمه اختیاری بدون شرط سنی خواهید داشت.

بیمه‌ شدگان اختیاری موظف‌ به پرداخت حق بیمه خود حداکثر تا آخرین روز دو ماه بعد به شعبه تامین اجتماعی می باشند،در غیر این صورت قرارداد لغو و ادامه بیمه موکول به درخواست جدید خواهد بود.

متقاضی بیمه اختیاری باید با در دست داشتن مدارک به شعبه تامین اجتماعی که سوابق پرداخت حق بیمه در آن متمرکز است، فرم های مربوطه را دریافت و تکمیل کند.

پس از انجام اقدامات فوق، شعبه موظف است حداکثر ظرف دوماه از تاریخ ثبت درخواست در دفتر شعبه، وضع متقاضی را از نظر استحقاق یا عدم استحقاق او بررسی و نتیجه را اعلام کند.

این پروسه شامل بررسی سن، سابقه، معرفی به کمیسیون پزشکی و دریافت نتیجه و سایر مراحل اداری متقاضی دریافت بیمه اختیاری می باشد.

درصد حق بیمه در بیمه اختیاری

درصد حق بیمه متقاضیان بیمه اختیاری 27 درصد دستمزد و حقوق سالیانه می باشد.دولت نیز پرداخت ۳ درصد از حق بیمه را طبق قانون تامین اجتماعی(ماده ۲۸) متعهد گردیده است.

مبنای محاسبه حق بیمه در بیمه‌های اختیاری

متقاضیان بیمه اختیاری می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه را خود مشخص کنند، برای این منظور باید آن را بین حداقل و حداکثر دستمزد هر سال تعیین کنند.

بیمه‌ شدگان اختیاری می‌توانند با ارائه درخواست،هر دو سال یکبار،دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه ماهانه خود را ۱۰ درصد افزایش دهند.

تفاوت بیمه اجباری با بیمه اختیاری

کلیه کارگرانی که در کارگاه های قانونی سراسر کشور مشغول به کار هستند و حداقل ۱۸ سال سن دارند، می توانند بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی باشند.

اما افرادی هستند که برای خودشان کار می کنند (استارتاپ ها،آزادکارها و …) باید با استفاده از بیمه اختیاری از تسهیلات خدماتی و درمانی تامین اجتماعی استفاده کنند.

در زیر تفاوت های بیمه اجباری با بیمه اختیاری آورده شده است:

تفاوت بیمه اجباری با بیمه اختیاری

البته تفاوت هایی در طرح اختیاری یا اجباری برای دریافت تسهیلات مستمری بگیران و از کارافتادگی وجود دارد.اما هیچ تفاوتی در بازنشستگی کارگران وجود ندارد.

تعهدات تامین اجتماعی به بیمه شده بیمه اختیاری

بیمه شده به وسیله بیمه اختیاری سازمان تامین اجتماعی از خدمات زیر بهره مند می گردد:

 • خدمات مستمری بازنشستگی
 • خدمات فوت
 • کمک هزینه از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار
 • خدمات درمانی
 • صدور و تمدید دفترچه
 • صدور و تمدید دفترچه افراد تحت تکفل
 • پرداخت کلیه هزینه های کفن و دفن
 • ارائه وسایل کمک پزشکی

همچنین این موارد و خدمات به بیمه شده بیمه اختیاری سازمان تامین اجتماعی تعلق نمی گیرد:

 • غرامت ایام بارداری
 • غرامت ایام بیماری
 • بیمه بیکاری
 • کمک هزینه ازدواج
 • کمک هزینه از کار افتادگی ناشی از کار

شرایط و مبلغ پرداخت بیمه اختیاری

مبنای پرداخت حق بیمه برای کسانی که بیش از ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت است از:

میانگین مبنای پرداخت حق بیمه آخرین ٣۶٠ روز قبل از تاریخ ثبت تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری مشروط بر اینکه مبلغ مزبور کمتر از حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زمان تقاضا نباشد.

مبنای پرداخت حق بیمه مشمولینی که کمتر از ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود.

بطور مثال اگر دستمزد ماهانه شما 1,500,000 تومان باشد دستمزد روزانه شما 50,000 تومان است.27 درصد از مبلغ دستمزد روزانه، حق بیمه روزانه شما می باشد.

27 درصد 50,000 تومان، می شود 13,500 تومان و با ضرب این مبلغ در تعداد روزهای ماه ،مبلغ ماهیانه حق بیمه شما محاسبه شده که معادل مبلغ 405,000 تومان(ماه سی روزه) می باشد.

شرایط و مبلغ پرداخت بیمه اختیاری

بر این اساس نرخ حق بیمه اختیاری برای سال 99 به صورت زیر می باشد:

 • ماه های 31 روزه 614,500 تومان
 • ماه های 30  روزه 595,000 تومان

بنابراین با مشخص شدن شرایط و مبلغ پرداخت بیمه اختیاری در سال 99، افراد متقاضی می توانند برای درخواست این خدمات اقدام کنند.

سوالات متداول

1-تفاوت بیمه اختیاری با بیمه اجباری چه می باشد؟

به بیمه اختیاری بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد و همچنین باید 100 هزینه بیمه را بیمه شونده پرداخت کند.

2-چه خدماتی تحت پوشش بیمه اختیاری قرار نمی گیرد؟

غرامت ایام بارداری،غرامت ایام بیماری،کمک هزینه ازدواج و کمک هزینه از کار افتادگی ناشی از کار

3-بیمه خویش فرما شامل چه نوع بیمه هایی می شود؟

۱- بیمه اختیاری ۲- بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد


در صورتی که از این نوشته خوشتان آمده است، در پایین می توانید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذارید. همچنین کارشناسان ما آماده پاسخگویی به نظرات شما هستند.

1 دیدگاه برای “شرایط و مبلغ پرداخت بیمه اختیاری در سال 1399 (+ راهنمای کامل)

 1. مقدم گفته:

  تشکروبی نهایت سپاسگزارم ازمطلب اموزشی مفید راهنمایی بیمه اختیاری تامین اجتماعی موسسه حقوقی دادمهرامید اجرکم عندالله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *